europeana.eu
Boplats
Skärvstensförekomst, inom angivet område 40x15m (VNV-ÖSÖ)påträffades i erosionshak och frameroderade i vattenbryn ett 30-talskörbrända stenar 0.05-0.3m st