europeana.eu
Brännbacka, Bytomt/gårdstomt
Bebyggelselämning, 370x60-155 m (ÖNÖ-VSV). Inom området är minst 5 husgrunder, syllstenar, röjningsrösen och ängsmark med enstaka kulturväxter. Husgrunderna efter boningshusen, 2 stycken, den ena 1...