europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Bebyggelselämning, inom ett område av 50x30 m (NNÖ-SSV) beståendeav 1 källargrund. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade