europeana.eu
Stensättning
1)Stensättning, rund, röseliknande 10 m diam och 0,5 m h.Övermossad humusblandad fyllning med i ytan talrika stenar0,2-0,5 m st. I SÖ-SV är några 0,6-0,9 m st stenar