europeana.eu
Stensättning
Stensättning, rund, 10 m diam 0,4 m h. Övertorvad med enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st. Därjämte 2 st större stenar ca 1 m st och 0,6-0,5 m h