europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 8,5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. I VSVkanten, i centrala delen och i S kanten är någon löst liggande0,5-0,8 m st rescenta stenar