europeana.eu
Gravfält
Gravfält?, ca 50x20 m (NV-SÖ), bestående av ca 5 fornlämningar.Dessa utgöres av 4 rundade stensättningar? och 1 rest sten. Derundade stensättningarna?, som genom kraftig markvegetation ärsvårbesikt...