europeana.eu
Tegelindustri
Ruin, rekt, 11x9,5 m (Ö-V) och 2-3,5 m h. Ruinen består av murar,1,5-2 m tj. Dessa är uppbyggda i kallmur av i regel 0,5-0,9 m ststenar