europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Husgrund, rektangulär (NNÖ-SSV), 5x7 m. Bestående av i kallmurlagda stenar, 0,4-2 m st. I SSV är en öppning, 1,5 m br