europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämningar, inom ett område, 4o m diam är: 1) Rest avkällare 4X6 m och 0,5 m h. Bestående av 1,5 m br vallar medfyllning av 0,15-0,7 m st stenar. Öppning i SV ca 1 m br