europeana.eu
Fornlämningsliknande lämning
1) Stens likn lämn, närmast rund, ca 8 m diam och ca 0,2 m hög.Övertorvad med i ytan enstaka stenar. Ca 3 m SÖ om denna är nr 2)Stens likn lämn närmast rund ca 4m diam, ca 0,2 m hög