europeana.eu
Stensättning
Stensättning, rektangulär, 7x5,5 m (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,1-0,2m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,5 m stora stenar synlig.Kantkedja (endast delvis bevarad i N och Ö delen 0,2-0,5 m h av0,5...