europeana.eu
Stensättning
Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,3 m h. Fyllning av0,2-0,4 m st stenar. Delvis kantkedja?, 0,2-0,4 m h av 0,3-0,6 ml stenar