europeana.eu
Färdväg
1) Läge för husgrund. Vid föregående inventering upptogs här enhusgrundslämning. Vid rev