europeana.eu
Övrigt
1) Terrassering, oregelbunden, 7 m diam och 0,2-0,6 m h, i Öövergående i högre, naturlig sluttning. I ytan 0,2-0,6 m ststenar. Ytan övertorvad