europeana.eu
Stensättning
Stensättning, (högliknande), rund, ca 7 m diam och 0,4-0,5 m h. Övertorvad. I mitten är en grop, ca 3 m diam och ca 0,4 m dj