europeana.eu
Badelunda sn, Södra Björnön. Södra Björnö 1:1, f.d. Fiskartorpet Halsen, översiktsbild mot nordost. 1998.
Find out more on Europeana