europeana.eu
Udmurdi mehe pulmasärgi "piosderem" ja püksid
legend: Leht 30x42 cm, tuðð. 11 üksikjoonist: 1-5) udmurdi mehe särgi "piosderem" lõikeskeemid, 6-11) püksid "alatða ðtanõ"ja pükste lõikeskeemid, Udmurdi ANSV Jukamenski raj Põðketi küla Joon...