europeana.eu
Elamu lõige
legend: Leht 30x43 cm, tuðð. Üksikjoonis. M 1:30