europeana.eu
Ait
legend: Leht 27x20,5 cm, tuðð. 2 üksikjoonist: 1) aida põhiplaan, 1809.a 2) aida ristilõige Sangaste khk Kuigatsi vald Vaardi küla Kivilöövi talu = Valga raj Aakre k/n Joonistas Pedak, Erika, ...