europeana.eu
Elamu põhiplaan
legend: Leht 29,8x21 cm, tuðð. Üksikjoonis. Sangaste khk Keeni vald Keeni küla Mäeotsa talu = Valga raj Sangaste k/n Keeni sovhoos Mõõdistas ja joonistas Natalie Markus, 1962