europeana.eu
Hauatähis
legend: Leht 27x19 cm, tuðð. Üksikjoonis. Leningradi olast Boksitogorski raj (vepsalased) Peluði kalmistu Joonistas Valeri Titov, 1969