europeana.eu
Sauna sisevaade
legend: Leht 31x46 cm, tuðð. Üksikjoonis. Karja khk Pärsamaa vald Koiduvälja küla Välja talu = Kingissepa raj Joonestas Erika Järvekülg, 1968