europeana.eu
Elamu põhiplaan
legend: Leht 30x41,5 cm, tuðð. Üksikjoonis.M 1:100