europeana.eu
Kõrvalhoonete (saun+sepikoda) põhiplaan
legend: Leht 21x29,5 cm, tuðð. Üksikjoonis. M 1:50