europeana.eu
Virumaa talu töövanker
legend: Leht 37x58,5 cm, tuðð+ valguskoopia. 5 üksikjoonist: Talu töövanker: 1) tagantvaade 2) eestvaade, mõõt 1:10 3) küljevaade 4) pealtvaade 5) ratta pöia jatku kõvendus, mõõt 1:5 Virum...