europeana.eu
1942 m. VI
Siužetinė. Biržų katalikų bažnyčios kunigai su vaikais, po pirmosios komunijos. Fotografuota prie Biržų katalikų bažnyčios fasadinės sienos