europeana.eu
Odczynniki - Azotan manganawy BN-79/6191-162
Zgłoszona przez Polskie Odczynniki Chemiczne ; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 30 kwietnia 1979 r. jako norma obowiązująca od d...