europeana.eu
Sadza - Metody badań - Oznaczanie strat suszenia BN-79/6048-02-01
Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA ; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia PETROCHEMIA dnia 21 grudnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 ...