europeana.eu
Zbliżenia : tygodnik społeczno-polityczny, 1991, nr 35
Pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej