europeana.eu
Chata zrębowa - fragment ściany i drzwi z wielkiej izby do alkierza - Lipuska Huta [3]
Find out more on Europeana