europeana.eu
Bibljografja Bibljofilstwa i Bibljografji Polskiej za lata 1921 i 1922
[Z.] 1 (1914/1917) - [Z.] 3 (1920) ukazały się jako osobne odbitki z czasopisma Exlibris" kolejno w roku : 1919, 1920, 1922 we Lwowie ; [z