europeana.eu
Historya J. K. Chodkiewicza wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W. Ks. Lit. T. 2
Życia sławnych Polaków ; t. 2; Wyd. nowe Jana Nep