europeana.eu
Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w latach 1993-1997
76 s.; U góry s. tyt