europeana.eu
Z wiosny życia. Poezye Bronisławy Wieliczkówny
Find out more on Europeana