europeana.eu
Dzieła Franciszka Karpińskiego. T. 2
współopr. z: "Dzieła Franciszka Karpińskiego. T