europeana.eu
Park
drzeworyt barwny; GABINET GRAFIKI I RYSUNKÓW NOWOCZESNYCH