europeana.eu
Tryptyk: Część środkowa: Opłakiwanie (Mt 27, 59-61; Mk 15, 46-47; Łk 23, 53-56; J 19, 38-42); Lewe skrzydło: Msza św. Grzegorza i donator Gregoire de Mouscron; Prawe skrzydło: Święty Jodok i donatorka Jossine de Mouscron; Rewersy skrzydeł: Noli me tangere (en grisaille)
tempera; Napis w dolnej części ramy: c est ir + ue mon ir + ue desir. Na odwrociu: NOLI ME TANGERE, .O