europeana.eu
Portret Piotra I Wielkiego
olej; ZBIORY DAWNEJ SZTUKI EUROPEJSKIEJ