europeana.eu
Portret Zofii z Potockich Zamoyskiej
olej; ZBIORY DAWNEJ SZTUKI EUROPEJSKIEJ