europeana.eu
Sanie szlichtadowe
ołówek; Napis u góry po prawej czarnym atramentem: Do numeru koniecz | nie - b. pilne; na odwrocie pośrodku ołówkiem: S. Masłowski, poniżej atramentem: 5 cali wysokości; w prawym dolnym rogu atrame...