europeana.eu
Przedmowa Generała brygady, Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Półrocz.; tytuł skrócony Forum Bibl. Med