europeana.eu
Prof. dr hab. farm. Jerzy Kazimierz Piotrowski (1926 - 2004)
Od 2008 r. podtyt. : rocznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi