europeana.eu
Amboinsche rariteitkamer of eene bescryvinge van allerhande schaalvisschen : benevens de voornaamste hoorntjes en schulpen, als ook zommige mineraalen, gesteenten, enz.; D'Amboinsche rariteitkamer : behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche zee vindt : daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden : verdeelt in drie boeken, en met nodige printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent, voorzien /
Find out more on Europeana