europeana.eu
Ljubljana - Križanke, Cerkev Marije Pomočnice (fotografija), fotografija
tloris cerkve (reprodukcija načrta/tlorisa iz planoteke INDOK); Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - steklene plošče), Slovenija