europeana.eu
Dolenja Stara vas pri Šentjerneju - Cerkev sv. Frančiška, fotografija
glavni oltar; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - steklene plošče), Slovenija