europeana.eu
Suha pri Škofji Loki - Cerkev sv. Janeza Krstnika, fotografija
poslikan obok v prezbiteriju; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - steklene plošče), Slovenija