europeana.eu
Zagorje pri Lesičnem - Cerkev Marije Pomočnice, fotografija
baročne stenske slikarije nad zidnim vencem; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - steklene plošče), Slovenija