europeana.eu
Kostanjevica na Krki - Župnišče, fotografija
del zunanjščine z arkadnim stopniščem; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija