europeana.eu
Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera (pogled iz zraka), fotografija
vas Dolenje Jezero ob Cerkniškem jezeru z jugozahoda, v ozadju Cerknica: pogled iz zraka; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - dia...